Wat doen wij?

Buurtwerk Kolderbos en d'Ierd

We willen van Kolderbos en d'Ierd aangename buurten maken om in te wonen. Daarom ondersteunen we groepen buurtbewoners om zelf problemen aan te pakken, maar ook om signalen te geven aan het beleid zodat er blijvende oplossingen komen.

We betrekken buurtbewoners op verschillende manieren, ze kunnen deelnemen aan activiteiten in de buurt, hierdoor brengen we hen in contact met hun buren. Maar evengoed kunnen ze lid worden van en werkgroep, mee aan tafel schuiven bij overleg met de Stad of Nieuw dak als er zich iets voor doet. Daarnaast kunnen bewoners zich inzetten als vrijwilliger bij tal van activiteiten of mee lessen organiseren.

Het buurtwerk in Kolderbos en d'Ierd heeft zijn stek in het stedelijk wijkcentrum in de Priesterhaagstraat. Dit is een open huis voor alle bewoners én een pleisterplaats voor tal van buurtinitiatieven. Bewoners kunnen hier ook terecht met allerhande vragen of voorstellen. Buurtwerkster Femke Croux legt eveneens contacten bij de mensen thuis. Een luisterend oor bieden, en meteen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in de straat.