Onze werking steunt op vrijwilligers.
Vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten om activiteiten en projecten in de buurt mee op te zetten.
Daarom een kort gedicht als dank aan deze vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme.